Bảo mật

-Mọi hoạt động trên web điều được bảo mật tuyệt đối.
-Chúng tôi không theo dõi hoạt động của người sử dụng.
-không đề cập các vấn đề chính trị,tôn giáo,phân biệt chủng tộc hay các hành vi chống phá nhà nước
-khi tham gia các bạn vui lòng viết tiếng việt có dấu,không sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa,bôi nhọ xúc phạm danh dự người khác.