Tổng hợp tất cả link kháng cáo Facebook [Full A-Z]

Posted by

75 / 100

Xin chào các bạn, trong bài viết này mình xin chia sẽ cho các bạn đang làm mmo hay chơi facebook ad beaks tất cả link kháng cáo facebook về đủ mọi trường hợp, hi vọng nó sẽ giúp ích được nhiều bạn trong công việc kiếm tiền online nói chung và làm facebooker nói riêng.

khang cao facebook

1/ Chat với support hỗ trợ của Facebook: (có thể xem thêm mục 33 để lấy link mới mỗi khi Facebook nâng cấp)
2/ Gửi kiến nghị cho facebook
3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:
4/ Yêu cầu gộp trang
5/ Link Kháng đổi tên Trang
6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
7/ Đổi ngày sinh:
8/ Vấn đề đăng nhập:
9/ Check 20% text
10/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook
11/ Tài khoản profile bị hack:
12/ Báo cáo tài khoản mạo danh
13/ Mở khoá tài khoản FAQ:
14/ Kháng không được phê duyệt qc:
15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ
16/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy
17/ Hồi sinh group:
18/ Bỏ block link:
19/ Tài khoản bị khoá:
20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách
21/ Hoạt động bất thường:
22/ Treo phương thức thanh toán
23/ Không tìm thấy trang trên facebook
24/ Tháo capcha cho link
25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
26/ Facebook cho doanh nghiệp:
27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo
28/ Cộng đồng trợ giúp:
29/ Trung tâm trợ giúp
30/ Chính sách quảng cáo:
31/ Kháng nghị:
32/ Xin Nâng ngưỡng
33/ Chát Support
34/ Chính sách:
35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :
36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
38/ Confirm Your Identity With Facebook :
39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
42/ Data Policy Questions :
43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
44/ California’s Shine the Light law :
45/ Data Policy Questions :
46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
50/ Report Pages that Disappeared :
51/ Report an Ad :
52/ Bank Account Payments :
53/ Disabled Ad Account Help :
54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
56/ Facebook Payments Support Center – Enter :
57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :
58/ Report an Issue with Disappearing Videos :
59/ Report an Issue with Chat Disconnections :
60/ Report an Issue with Search :
61/ Report an Issue with Notifications :
62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :
65/ Privacy Rights – Video Removal Request :
66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :
67/ Report an Unavailable Group or Event :
68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :
71/ Phản hồi của bạn về trang :
72/ Mentions Verification Request :
73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :
74/ Yêu cầu tưởng nhớ :
75/ Mẫu báo cáo bản quyền :
76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
77/ Must Log In To See This Page Error :
78/ Invalid Email Address Error :
79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
81/ Page Promotion Help :
82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
84/ Report Content Lost During Reactivation :
85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
86/ Report an Issue with Video Playback
87/ Chat Appears Turned Off for Friends :
88/ Report a Page Unavailable Error :
89/ Your Feedback About Places :
90/ Impressum Contact:
91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
92/ Tên không được chấp nhận
93/ Disabled – Ineligible
94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
95/ Xác minh tên của bạn
96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
97/ Xác minh tên Facebook
98/ Đổi tên Facebook
99/ Report bệnh tật
100/ Report die
101/ Report s.e.x
102/ Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
103/ Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
104/ Xác nhận thông tin cá nhân
105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
106/ Block do ăn vé tên giả
107/ Verify lại account
109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
110/ Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone
113/ Must Log In To See This Page Error
114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
115/ Verified badge Một số nước vào được
116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
118/ Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
119/ Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
120/ Image Text Check
121/ Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected] Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
122/ The Facebook stickers program [email protected] Liên hệ về việc update stickers
123/ Personal Data Requests [email protected] Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
124/ Facebook Research Team [email protected]
125/ Facebook Advertising Support [email protected]
126/ Business Manager Invoicing Application [email protected]
127/ Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập
128/ bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
129/ Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
130/ Personal Data Requests
131/ Request Access to the Mobile Partner Portal
132/ Accounts Account Disabled – Ineligible
133/ Account Disabled – Ineligible
134/ Account Disabled – Ineligible
135/ Disabled – multiple accounts
135/ Account Disabled – 13 Underage
136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
137/ Report an Impostor Account
138/ My Personal Account is Memorialized
139/ My Personal Account was Disabled
140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
142/ Account Disabled – Confirm Your Identity
143/ Report a Login Issue
144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
145/ Changing Your Name
146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
147/ Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên | Child Data Request
148/ Báo cáo account dưới 13 tuổi | Report an Underage Child
149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings
150/ Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
151/ Personal Data Requests | Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
152/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
153/ Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
154/ Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất | Memorialization Request
155/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account
156/ Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
157/ Special Request for Deceased Person’s Account
158/ Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
159/ Didn’t Receive Confirmation Email
160/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email bị người khác sử dụng | Email Address Already in Use
161/ Email Address Already Taken | Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
162/ Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook | Profile Pictures on the Login Page
163/ Security Checks Preventing Login
164/ Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập | Report an Issue with Facebook Mobile Texts
165/ Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
166/ Changing Your Language-Specific Name | Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
167/ Report an Issue with Verifying Your Account | Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
168/ Report a Privacy Rights Violation | Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
169/ Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
170/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
171/ Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
172/ Quyền riêng, yêu cầu video
173/ Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
174/ Filing a DMCA Counter-Notification
Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
175/ Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
176/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn
177/ Yêu cầu Hợp nhất Trang
178/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
179/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
180/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
181/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang
182/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
183/ Khiếu nại một trang không công bố
184/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang
184/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
186/ Phản hồi của bạn về Trang | Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
187/ Báo cáo trang bị tấn công | Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
188/ Trang web hoặc nội dung bị chặn
189/ Appeal Page Name Change Request | Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
190/ Page Promotion Help | Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
191/ Your Feedback about Pages Insights
192/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
193/ Copyright Report Form
194/ Báo cáo vi phạm bản quyền
195/ Trademark Report Form
196/ Báo cáo vi phạm thương hiệu | Trademark Complaint Inquiry Form
197/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn | Counterfeit Report Form
198/ Báo cáo hàng giả | Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
199/ Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices
200/ Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Rate this post
Xem thêm  Cách chuyển tiền cho người khác trên Workmines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, bạn hãy bình luận nhé.x