Tag Archives: data-vocabulary.org schema deprecated

Hướng dẫn chi tiết sửa lỗi data-vocabulary.org schema deprecated 2020

huong dan chi tiet sua loi data-vocabulary.org schema deprecated 2020_11

Như chúng ta đã biết , vào ngày 21-1-2020 Google ra thông báo với các webmasters trên toàn thế giới về việc chấm dứt hỗ trợ cấu trúc dữ liệu “Data-vocabulary.org” mà chuyển sang lượt đồ dữ liệu cấu trúc “schema.org” bắt đầu từ ngày 6-4-2020, trong khoảng thời gian …

Đọc tiếp