Home / THỦ THUẬT WINDOW10

THỦ THUẬT WINDOW10

Cách xem đĩa Blu-ray trên Windows 10

Cách xem đĩa Blu-ray trên Windows 10

5.0 01 Đĩa DVD khá đơn giản để “đọc” trên Windows 10, nhưng còn Blu-ray thì sao? Các đĩa này hiện là tiêu chuẩn cho video HD ở định dạng vật lý và ngày càng nhiều người trong chúng ta sử dụng PC trong gia đình để giải trí, việc muốn …

Read More »

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Sửa lỗi dừng trên Windows 10

0.0 00 Trong Bài viết này allfree247 xin hướng dẫn các bạn về cách khắc phục lỗi DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hoặc các lỗi về màn hình xanh iaStorA.sys, iaisp64 sys, Netwtw04.sys , nvlddmkm.sys, ndis.sys, wrUrlFlt.sys, wrUrlFlt..là các tệp(tập tin) trình điều khiển trên Windows 10/8/7. Điều này chỉ ra rằng trình điều khiển chế độ kernel …

Read More »