Home / THỦ THUẬT WINDOW10

THỦ THUẬT WINDOW10

Cách xem đĩa Blu-ray trên Windows 10

Cách xem đĩa Blu-ray trên Windows 10

Đĩa DVD khá đơn giản để “đọc” trên Windows 10, nhưng còn Blu-ray thì sao? Các đĩa này hiện là tiêu chuẩn cho video HD ở định dạng vật lý và ngày càng nhiều người trong chúng ta sử dụng PC trong gia đình để giải trí, việc muốn phát đĩa …

Read More »